Lengthy Vuong (Apk Mod) 1.0.Three android Obtain

24


Android 4.4+

Requirement

Score

5,000+

Obtain

Extra Info

Measurement:96M
Model:1.0.3
Web site:http://androidi.icu
Min SDK:Android 4.4+
Date Printed:2019-11-09

Long  Vuong 1.0.3 screenshots 1

Lengthy Vuong (Apk Mod) 1.0.Three android Obtain: Lengthy Vương đánh cá-trò chơi nhiều người chơi cùng nhiều loại cách chơi
Hình tượng và cách chơi mới! Mẫu kinh điển,mẫu cũ,mẫu BOSS,nhiều loại cách chơi hưởng thụ thú vị đánh cá! Đánh cá cao thủ có thể mạnh dạn biểu hiện kỹ năng đánh cá.Số pháo to nhất để người chơi trong quá trình thể nghiệm vui sướng hơn.BOSS siêu to sẽ đúng giờ xuất hiện quấy nhieeuxcar thế giới đáy biểu,người chơi có thể dùng cấp tốc、đình tranh、pháo phạm vi、pháo tia Three loại kỹ năng đặc biệt đánh hạ BOSS.
Dragon King fish-multiplayer recreation with a wide range of methods to play
New visuals and methods to play! Traditional samples, previous fashions, BOSS samples, many sorts of fascinating methods to get pleasure from fishing! Excessive-level fishing can boldly show fishing abilities.The biggest variety of cannon to gamers within the strategy of expertise extra enjoyable.BOSS tremendous giant will punctually seem to harass the world on the backside of the desk, gamers can Use pace 、 suspension artillery 、 artillery vary tia artillery beam Three sorts of particular abilities to defeat BOSS.
1.0.3